Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus lopšelis - darželis "Pasaka"


Vilniaus lopšelis - darželis "Pasaka"

Žirmūnų 110, Vilnius

Vilniaus miestas

Programos "Zipio draugai" valandėlė " Priekabiavimas", kurioje bus aptariami priekabiavimo /patyčių klausimai, vaikai vaidins situacijas apie priekabiavimą, ieškos tinkamų sprendimo būdų. Valandėlė bus vedama su "Gudručių" , "Drugelių" ir Montesori grupių vaikais ir darželio bendruomenės nariais.

Priešmokyklinių "Gudručių" , "Drugelių" ir Montesori grupių vaikai, pedagogai Irena Dirsienė, Izolda Bulkienė, Nijolė Dabužinskienė ir Janina Rakauskienė ir kt. darželio bendruomenės nariai.