Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Anykščių vaikų lopšelis - darželis "Spindulėlis"


Anykščių vaikų lopšelis - darželis "Spindulėlis"

Smėlio 9, Anykščiai

Anykščių rajonas

Edukacinės valandėlės grupėse: pokalbiai apie patyčias, situacijų improvizacijos, filmų patyčių tema žiūrėjimas ir aptarimas, plakatų kūrimas. Bus organizuota akcija lopšelio - darželio bendruomenei "Mes - prieš patyčias"

Bus įtraukta visa mokyklos bendruomenė: vaikai, jų šeimų nariai, pedagogai, administracijos darbuotojai, aptarnaujantis personalas.