Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Plungės specialiojo ugdymo centras


Plungės specialiojo ugdymo centras

Mendeno g. 4, Plungė

Plungės rajonas

VEIKLA: PIRMADIENIS (kovo 20 d.): • Pokalbiai apie gerumą, draugystę, grožį, dorą gyvenimą. • Kiekviena klasė ir grupė pradeda kurti draugiško elgesio plakatus. • Tyrimas „Smurto/patyčių paplitimas centre“ ANTRADIENIS (kovo 21 d.): • 1-5 spec. ir 1-10 lav. klasių multiplikacinių filmų vaikams apie gerumą, draugystę, grožį peržiūrėjimas ir aptarimas. • 6-10 spec. klasių Edukacinio filmukų, kuriuose Lietuvos žvaigždės pasakoja apie patyčias peržiūrėjimas ir aptarimas. TREČIADIENIS (kovo 22 d.): • Užsiėmimai mokiniams 7-10 klasių mokiniams tema „Gerumo rankos“ (mokiniai gamina jaunesniems mokiniams „Gerumo rankeles“) • „Gerumo rankelių“ dovanojimas jaunesniems mokiniams, kaip gerumo, draugiškumo, globos simbolis. Atsakingi: soc. pedagogė V. Budriuvienė, K. Masiliauskienė, R. Arbuzova. KETVIRTADIENIS (kovo 23 d.): • Klasių ir grupių sukurtų draugiško elgesio plakatų pristatymas-paroda. • Tyrimo „Smurto/patyčių paplitimas centre“ rezultatų pristatymas. PENKTADIENIS (kovo 24 d.): • Veiksmo savaitės centre aptarimas. Tėvų nuomonė apie patyčių paplitimą centre. • „Draugiškumo diskoteka“, „Šokis Žemei“ pristatymas. • „Gerų darbų rankų medis“ pristatymas.

Centro pedagogai, mokiniai ir jų tėvai.