Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Utenos Dauniškio gimnazija


Utenos Dauniškio gimnazija

Utena - Vaižganto g. 48.

Utenos rajonas

Bendradarbiavimas su progimnazijomis bei gimnazijosms ir mokyklų savivaldomis, nes mes esame visuomeninė, savarankiška pelno nesiekianti organizacija, vienijanti gimnazijos mokinius. Mokinių bendruomenė yra juridinis asmuo, turintis finansinį, organizacinį bei teisinį savarankiškumą, antspaudą, savo simboliką, atsiskaitomąją sąskaitą. Kovo 29-ąją dieną laukia vienas iš didžiausių renginių, tai - "Chorų karai". Šiame renginije skatinama, kad klasės skirtų daugiau laiko savo klasės draugams, auklėtojams, kad labiau pažintų tiek aklėtoją tiek savo klasės draugą įvairiose situacijose. Kad mokėtų dirbti vieningai, kad priimtų tinkamus sprendimus bei išvadas, kaip puiki susiformavusi komanda. Balandžio 27-ąją dieną mūsų gimnazijoje laukia tradicinis tapęs renginys - "Simuliacija". Šis renginys yra organizuojamas progimnazistams - aštuntokams. Šią dieną progimnazistams leidžiame pajausti tikro gimnazisto gyvenimą. Sudarome tam tikrą planą pagal kurį jie gali pažinti mūsų gimnaziją tiek vidumi tiek išore. Taip pat jie gali sudalyvauti tam tikrose pamokose, jiems yra leidžiama pabūti mokinių tarybos dalimi, nes jie gali plačiau susipažinti su mokinių tarybos bendruomenės nariais ir sužinoti apie jos atstovavimą bei veikimą Lietuvos mastu. Vasaros pradžią t.y birželio mėnesį mūsų gimnazistai atidaro spalvingai. Nes mokslo metų pabaigą norime įvertinti kiekvieną mokinį, kokią pažangą padarė per metus. Tad suskaičiuojame nuopelnus, pasiekimus ir kiekvienas mokinys būna įvertintas tinkamai. Todėl mūsų gimnazijoje ištisus metus laikomas renginys yra mėgiamas ir labai laukiamas. O jis vadinasi - "Dauniškiečio nominacijos" .

Dauniškio gimnazijos mokinių tarybos bendruomenė.