Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Pravieniškių vaikų dienos centras (Kaišiadorių socialinių paslaugų centras)


Pravieniškių vaikų dienos centras (Kaišiadorių socialinių paslaugų centras)

Pravieniškių g.33, Pravieniškių II km., Kaišiadorių raj.

Kaišiadorių rajonas

Planuojame šias veiklas: 1. Patyčių tyrimo atlikimas centre siekiant įvertinti patyčių mastą, jų formas ir pan. 2. Susrinkimas centre. IIšanalizavus testo rezultatus bus, bus vykdomas darbuotojų susirinkimas. Jo metu bus siekiama aptarti ir nusistatyti, ką kiekvienas darbuotojas gali daryti mažinant patyčias centre. Planuojamas ir susirinkimas su vaikais, kurio metu vaikai diskutuotų apie paryčių prevenciją ir prsiimtų atsakomybę. 3. Filmo "Niekur nėra saugu" peržiūra ir aptarimas. 4. Grupiniai užsiėmimai vaikams patyčių tema. 5. Bendras piešinys "Draugystė" su Pravieniškių S. Tijūnaičio papagrindinės mokyklos bendruomene (vaikais, darbuotojais). 6. Biblioterapijos užsiėmimas. Bus skaitoma knygutė "Kai jaučiuosi vienišas" (T. Moroney) ir aptartas jos turinys. 7. Atsipalaidavimo ir nusiraminimo pertraukėlės. Bus vykdomos relaksacijos vaikams, darbuotojams.

Veiklose dalyvaus Pravieniškių vaikų dienos centro darbuotojai, vaikai, savanoriai. Taip pat bus bendradarbiaujama su Pravieniškių S. Tijūnaičio pagrindine mokykla.