Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

KUPIŠKIO MOKYKLA "VARPELIS"


KUPIŠKIO MOKYKLA "VARPELIS"

Vytauto g. 26, LT-40115 Kupiškis

Kupiškio rajonas

Idėja - skatinti pagarbius ir draugiškus vaikų, suaugusiųjų tarpusavio santykius. Uždaviniai: 1. Gilinti vaikų sampratą apie patyčias. 2. Formuoti neigiamą nuostatą į įžeidinėjimą, skaudinimą. 3. Skiepyti draugiškumą, nuoširdų bendravimą, 4. Per meninę veiklą gvildenti draugystės ir bendravimo temas. 5. Siekti geresnių tarpusavio santykių Draugystės gėlė. Šeimos namų darbų pristatymas. Padėkų grupėms įteikimas. Animacinis filmas „Tekėk upeliuk tekėk“. Dainelės: Šypsenėlė, Jei esi draugų būry. Bendra nuotrauka.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupių vaikai, lavinamųjų klasių mokiniai, pedagogai.