Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno lopšelis - darželis "Želmenėlis"


Kauno lopšelis - darželis "Želmenėlis"

V. Krėvės pr. 95, Kaunas

Kauno miestas

PIRMADIENIS – Draugučio diena Akcentuojamos vertybės: draugystė ir bendradarbiavimas Užduotys grupėje 1. Piešti 1 piešinį dviem vaikams iš karto; 2. Žaidimas su siūlu; 3. Žaidimas surėmus nugaras. ANTRADIENIS – Jausmučio diena Vertybės: emocijų suvokimas ir raiška Veikla salėje Salėje vyksta emocijų raiškos užsiėmimas. Patiesiama dviguba permatoma plėvelė (per visą salę), o tarp jų dažai, vaikai pagal klasikinę muziką, vaikšto, šoka basomis po plėvelę, o po jų kojytėmis skirstosi ir maišosi dažai. Sustabdžius muzika vaikų klausiama, kokią nuotaiką, emociją jie jautė, kas jiems patiko. Vėliau vaikučiai piešia pirštukais, kojytėmis tai, ką jie įsivaizduoja ir mato. Klausimai diskusijai grupėse • Su vaikais aptarti 4 emocijas: liūdesį, pyktį, baimę ir džiaugsmą. • Prisiminti įvykius, kada vaikai stipriai jautė vieną emociją: kaip elgėsi toje situacijoje? Atkreipti vaikų dėmesį į emocijų sukeltas kūno reakcijas, pvz. pyktis – sugniaužti kumščiai, suraukta kakta, liūdesys – ašaros, nuleisti lūpų kampučiai, džiaugsmas – plojimas delnais, šypsena, baimė – sustingusios rankos, pečiai, pražiotos lūpos ir akys. Rekomenduojama imti po vieną emociją iš eilės ir ją aptarti. Užduotys grupėje • Nupiešti emocijų veidelius. • Suvaidinti improvizuotus vaidinimus emocijų tematika. • Leisti tapyti pagal pasirinktą muziką, perteikti savo nuotaiką. Leisti vaikams piešti ant A3, A1 formato lapų. • Piešti smėlyje arba manuose įvairias figūras, ar tai, ko norisi vaikui. • Įdėti į įmautę dažų (skysto guašo) ir užklijuoti palaidą pusę, tada leisti vaikui su pirštais piešti ir lieti spalvas taip kaip jam norisi. • Žaidimas „Jausmų veidrodis“ TREČIADIENIS – Smurfytės diena Vertybės: drąsa, ryžtas ir pasiaukojimas VEIKLA SALĖJE Estafetės nurodytoms grupėms salėje nuo 9:15 val. Estafečių ruošimo principas - darbas drauge, kliūčių, sunkumų įveikimas visiems kartu, skatinama ne konkurencija, o bendradarbiavimas. Klausimai diskusijai grupėse: 1. Prisiminti atvejį, kai vaikai buvo išsigandę. Ko konkrečiai išsigando vaikai? Ar kitą kartą irgi gali išsigąsti? 2. Ar suaugusieji ko nors bijo? Paprašykite vaikų konkrečiai papasakoti, kada matė suaugusius bijančius, kaip jie elgėsi? 3. Ar baimė gali būti naudinga? Ar kartais ji mus apsaugo? Kartu su vaikais prisiminkite tokių atvejų? 4. Kartu su vaikais apmąstykite baimės įveikos būdų. Pvz. pasiūlykite nupiešti piešinį apie tai, kas juos gąsdina. 5. Aptarkite su vaikais, kaip atrodo išsigandę žmonės, kokie jų veiksmai, kūno kalba, veido išraiška ir pan. 6. Skatinkite vaikus, įgavę pagyrimą už savo pasiekimus meninėje, sportinėje, pažinimo ir kitose srityse, vaikai formuos pasitikėjimo savimi jausmą. 7. Su vaikais pagalvokite apie pasiaukojimą, jei vaikams sunkiai sekasi suvokti pateikite pavyzdžių iš gyvūnų gyvenimo – kaip sunkiai dirba skruzdėlės, bitės, neprašydamos jokio atlygio atgal. Papasakokite apie mamos pasiaukojimą savo vaikams, aiškinkite paprastai, pasiaukojimas – tai atsisakymas kažko malonaus, pvz. vaikams tai bus skanėstas, mylimas žaislas ar žaidimas dėl kažko kito arba laiko paaukojimas auginant ir prižiūrint gyvūnėlį. Akcentuokite, kad bet koks pasiaukojimo veiksmas yra suformuotas taip, kad iš to nebūtų jokios arba mažai naudos sau pačiam. Užduotys grupėse • Paskatinti vaikus papasakoti apie tai, ko jie bijo, jei pasirodo, kad baimė labai didelė ir vaikas bijo ją pasakoti tada pasitelkti vaizduotės pratimą: • Mintyse įsivaizduoti baimę, kaip daiktą (geriau būtų, kad tai nebūtų gyvūnas) pvz. stiklinį rutuliuką, iš pradžių baimė didelė, kaip ir pats rutuliukas, bet mintyse kartu su vaikus po truputį rutuliuką mažinkime, kol jis galės tilpti į delną. • Tokiu būdu vaikui sugrąžiname kontrolės jausmą, kad ne jį valdo baimė, o jis ją. Toliau galima dirbti toliau. • Pirštinėmis lėlėmis suvaidinkite konkrečias vaikų pasiūlytas situacijas kada jie bijojo. Būtinai „išspręskite“ baimę iki galo. Pasitelkę stebuklingą pagalbininką (burtų lazdelę, stebuklingą apsiaustą ir pan.) „apginkluokite“ vaiką ir leiskite baimę nugalėti. Vėliau galite duoti tas pačias lėles vaikui savarankiškai pažaisti. • Skaitykite pasaką „3 paršiukai“ ir aptarkite, kodėl išsigandę paršiukai bėgo? Kaip kitaip jie galėjo pasielgti? • Žinios sumažina baimę, jeigu valandėlės metu išryškėja, kad vaikai bijo vabalų ar vaiduoklių, kitą sykį aptarkite tai Ryto rato metu. KETVIRTADIENIS – Išminčiaus diena Vertybės: savarankiškumas, pasitikėjimas savimi Nurodytu laiku salėje renkasi grupės. Viktorina paremta principais, kurie teigia, kad kuo daugiau vaikas turės žinių apie vieną arba kitą sunkumų įveikimo būdą, tuo lengviau jis spręs konfliktus, kreipsis pagalbos arba gebės susidoroti su iškilusiais sunkumais pats. Klausimai diskusijai su vaikais grupėje: 1. Su vaikais diskutuoti apie dalykus, kuriuos gali atlikti patys savarankiškai. Kaip jaučiasi vaikai, kai gali kažką atlikti patys? 2. Paprašyti vaikų išvardinti keletą dalykų, kuriuos jie norėtų išmokti daryti patys. Kaip jie galėtų to išmokti? Pasidarykite žingsnių planą - aš išmoksiu tai... jeigu aš... 3. Akcentuokite, ką vaikai jau sugeba daryti, pvz. vaikščioti, paimti kamuoliuką, valgyti, piešti, apsirengti ir t.t. Padrąsinti ir paskatinti vaikus – „jeigu pats išmokai vaikščioti, tai gali ir...(įvardinti ko vaikas bijo ar nesiryžta padaryti, pvz. pasakyti eilėraštį visai grupei ir t.t.). Užduotys grupėse 1. Sudarykite sąlygas vaikams spręsti problemas savarankiškai, pvz. • Pasirinkti sėdėjimo vietą prie stalo; • Pasirinkti piešinio spalvas; • Savarankiškai nuspręsti, ką gero gali šiandien padaryti ir t.t. 2. Aptarti vaikų elgesį ir reakciją jeigu netyčia būtų: • Išpiltos sultys ant žemės; • Draugas susižeidė lauke; • Draugas nepriima į žaidimą; • Pasimečiau parke ir nerandu mamos ir t.t. 3. Su vaikais kalbėti apie tai, ką jie gali atlikti patys ir kam reikia pagalbos. 4. Žaidimas „Aš esu ypatingas“. Kiekvienas vaikas pasako apie rato viduryje sėdintį vaiką po vieną jį apibūdinantį dalyką. 5. Žaidimas „Saga ir butelis“. Tegul kiekvienas vaikas savarankiškai meta sagas ir butelį, puodelį ar kibirėlį. 6. Žaidimas „Galiu panešti pats“ Uždėkite vaikui ant peties ar galvos pupų maišelį, knygą, obuolį ir liepkite pereiti per grupę ar tam tikrą kliūčių ruožą. 7. Bendras piešinys. Sukarpyti lapą kaip dėlionę, kiekvienas vaikas piešia save į pasirinktą dėlionės dalį. Kai jie baigs suklijuoti viską į bendrą dėlionę. PENKTADIENIS – Apmąstymų ir savirefleksijos diena 1. Auklėtojos renka vaikų mintis. Galimi orientaciniai klausimai: • Kas yra Gerumas? • Kokios spalvos yra pyktis, liūdesys, džiaugsmas, baimė? • Kas yra tikras draugas? • Kur gyvena emocijos? 2. Vienas piešinys A1 formato, tema „Kaip atrodo džiaugsmas“, vaikai (arba vienas auklėtojos išrinktas vaikas) piešia džiaugsmą, kaip jie įsivaizduoja, naudoja pasirinktas dailės technikas. 3. Grupių auklėtojos įsivertina vykusią savaitę, rašoma refleksija, galimi orientaciniai klausimai: - kas buvo naudinga, - ką galėčiau panaudoti planuojant pagalbos teikimo modelius; -ko trūko? -kaip jaučiausi, aiškinant vaikams užduotis, diskutuojant; -kokių žinių, gebėjimų man trūksta; -kas vaikams patiko labiausiai, kokios jų mintys, savijauta.

Dalyviai: Kauno lopšelio - darželio "Želmenėlis" ugdytiniai, grupių auklėtojos.