Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Stasio Šalkauskio gimnazija


Stasio Šalkauskio gimnazija

S. Šalkauskio g. 3, Šiauliai

Šiaulių miestas

Teminės klasių valandėlės, pokalbiai- užsiėmimai su mokiniais, informaciniai pranešimai tėvams patyčių, smurto prevencijos temomis, draugiškos sporto varžybos, bendruomenės pareigūnų paskaita mokiniams ir kt.

Veiklose dalyvaus mokyklos bendruomenė, mokyklos socialiniai partneriai.