Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Kregždutė''


Klaipėdos lopšelis-darželis ,,Kregždutė''

Butsargių g.10

Klaipėdos miestas

Per pasakas gvildenti draugystės temas, ugdant draugišką vaikų elgesį vienas kito atžvilgiu. Pirmadienį (kovo 20 d.) kiekvienoje grupėje pedagogės trumpai pristato patyčių problemą, žiūri, varto knygeles, aptaria patyčių situacijas. Pasaulinės Žemės dienos akcija ,,Padovanokime šokį žemei''. Antradienį ( kovo 21 d.) salėje filmukų peržiūra. Trečiadienį ( kovo 22 d.) Plakatų situacijų vertinimas bei aptarimas. Grupėse draugystės knygos kūrimas ,,Seku, seku draugystės pasaką'' Ketvirtadienį (kovo 23 d.) filmukų peržiūra ir knygos kūrimas. Penktadienį (kovo 24 d.) knygos ,,Seku, seku draugystės pasaką'' pristatymas ir aptarimas.

Visa lopšelio-darželio ,,Kregždutė'' bendruomenė