Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras


Vilniaus Verkių mokykla-daugiafunkcis centras

Verkių g.62, Vilnius

Vilniaus miestas

Visą savaitę skirsime Draugystės temai. Veiksmo savaitės „Be patyčių“ metu mokysimės būti draugiškais ir tolerantiškais, iškilusias problemas spręsti taikiai. Vyks klasių valandėlės tolerancijos ir draugiškumo ugdymo tema. Parengsime informaciją stende

Veiklose dalyvaus visi centro mokiniai ir lankytojai, klasių, grupių auklėtojai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai. Tam tikrose veiklose kviesime dalyvauti mokinių tėvus, visą mokyklos bendruomenę.