Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Gruzdžių vaikų socializacijos centras


Gruzdžių vaikų socializacijos centras

F. Vaitkaus 61, Gruzdžiai

Šiaulių rajonas

Centro mokiniai kartu su administracija, mokytojais, auklėtojais bei pagalbos mokiniui specialistais aptars patyčių reiškinį, įvairiais būdais išreikš savo nepritarimą patyčioms.

Centro administracija, mokytojai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai,mokiniai.