Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija


Gargždų "Vaivorykštės" gimnazija

Vingio g. 6, Gargždai

Klaipėdos rajonas

Klasės valandėlės: “Pagrindiniai bendravimo įgūdžiai”, “Patyčių formos ir sprendimo būdai”. I-II gimnazinių klasių emocinio klimato tyrimas. Tyrimo rezultatų analizė. Tyrimo gimnazijos bendruomenei pristatymas ir aptarimas

I-IV gimnazines klasės. Mokinių prezedentūra. Klasių vadovai. Dalykų mokytojai. Pagalba mokiniui specialistai