Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis "Žilvitis"


Šalčininkų r. Jašiūnų lopšelis-darželis "Žilvitis"

Popierinės g. 23, Jašiūnai

Šalčininkų rajonas

Pedagogai planuoja: Supažindinti vaikus su patyčių samprata. Formuoti neigiamą nuostatą į patyčias darželyje. Veiklos metu mokytis atpažinti patyčias. Taikant vaidybinę veiklą, mokyti vaikus, kaip galima spręsti iškilusius patyčių klausimus. Per meninę veiklą gvildenti draugystės ir bendravimo temas. Siekti geresnių tarpusavio santykių darželyje.

Savaitė prasidės nuo darželio papuošimo vaikų piešiniais. Antradienį „Pelėdžiukų“ ir „Zuikučių“ grupių vaikai visus pakvies pažaisti linksmąsias „Draugystės“ estafetes, judriuosius žaidimus, draugiškai rungtyniauti . Trečiadienį sukvies visus į „Šaškių“ turnyrą bei diskusiją „Neskriausk kitų“. Ketvirtadienį vaikai kartu pins spalvingas draugystės apyrankes ir dovanuos jas draugams. Ugdytiniai su auklėtojomis parengs ir suvaidins spektaklį jaunesnių grupių ugdytiniams ir savo draugams pasaką. Savaitės apibendrinamajame renginyje visi dalyviai žiūrės prevencinius filmukus apie patyčias, draugystę. Draugiškai susikibę už rankų, visų grupių vaikai ir auklėtojos „supins“ darželio Draugystės grandinę.