Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus Taikos progimnazija


Vilniaus Taikos progimnazija

Taikos g. 157

Vilniaus miestas

1. Diskusijos, situacijų aptarimai patyčių tema - per dorinio ugdymo pamokas, klasių valandėlių metu bus kalbama apie patyčias, jų priežastis, pasekmes, kaip jas stabdyti ir jų išvengti. 2. Filmų peržiūra ir aptarimas. Per dorinio ugdymo pamokas, klasių valandėlių metu mokiniai žiūrės pasirinktą filmą, jį aptars. 3. Stendo kūrimas apie patyčias. Mokinių parlamentas sukurs informatyvų stendą apie patyčias. 4. Piešinių paroda patyčių tema - per dailės pamokas mokiniai pieš ir išsakys savo mintis patyčių tema. 5. Aktyvios pertraukos - šokis suvienija gražiai draugystei. Ilgųjų pertraukų metu mokiniai moko šokti vieni kitus aktų salėje.

Klasių, dalykų mokytojai, socialinė pedagogė, psichologės.