Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Marijampolės profesinio rengimo centras


Marijampolės profesinio rengimo centras

Kauno g. 117

Marijampolės savivaldybė

"Savaitė be patyčių " Programa 1. Dalyvavimas trumpų filmų konkurse „Stabdyk elektronines patyčias“. Mokinių taryba 2015 m. vasario 24 dd. kovo 10 d. 2. Tyrimas mikroklimatui tarp mokinių nustatyti. ,,Patyčių ir smurto paplitimo Centre įvertinimas“ - dalyvauja I, II kurso Centro mokiniai, 2015 m. kovo 23 d. 3. Tyrimo rezultatų aptarimas ir vertinimas - dalyvauja Vaiko gerovės komisijos nariai, grupės vadovai, mokytojai. 4. Grupių valandėlės ,,Aš prieš patyčias”. Dalyvauja - I, II kurso Centro mokiniai, skyrių vedėjai, grupių vadovai. 5. Informacinio stendo ,,Elektroninės patyčios – kas tai?” paruošimas. Dalyvauja - Centro bendruomenė 23-25 d. Atsakingi - Dalyvauja - soc. pedagogės, mokinių taryba. 6. Edukacinis testas ,,Ar esi saugus internete?” . Dalyvauja -I, II kurso Statybos ir mechanikos skyriaus mokiniai. 2015 m. kovo 23-27 d. -atsakingi skyrių vedėjai, informacinių technologijų mokytojai. 7. Diskusija,,Mes galime įveikti patyčias”. Statybos ir mechanikos, Paslaugų skyrių Mokinių taryba, 2015 m. kovo 23,d. atsakingos - Mokinių tarybos kuratorės . 8. Paskaita " Nustok tyčiotis" skaitys Probacijos tarnybos vyr. inspektorė Edita Matusevičienė. K. Naumiesčio skyriaus mokiniai 2015 m. kovo 24. Atsakinga - K. Naumiesčio skyriaus vedėja, soc. pedagogė 9. Grupių prevencinės veiklos pristatymas,,100 dalykų“. I, II kurso Centro mokiniai 2015 m. kovo 25d. ,skyrių vedėjai, psichologė,grupių vadovai.

Mokiniai, mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, mokinių tarybos nariai, kt. Centro bendruomenės nariai.