Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija


Radviliškio Vinco Kudirkos progimnazija

Radvilų g. 6, Radviliškis

Radviliškio rajonas

Mokyklos socialinio pedagogo ir psichologo paskaitos mokiniams patyčių tema, paštas ,, Ačiū ir atsiprašau" - mokiniai visą savaitę rašo laiškus mokyklos bendruomenės nariams, kuriems nori padėkoti ar atsiprašyti, savaitės pabaigoje laiškai pasiekia adresatus, lankstinukai mokytojams ,, Kaip mokytojas gali sustabdyti patyčias". Akcija ,,Visi vienodi, bet skirtingi" - klasė išsirenka spalvą ir vieną dieną rengiasi tos spalvos rūbais ar akcentais.

Socialinis pedagogas, psichologas, klasių vadovai, mokytojai, mokyklos mokiniai.