Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Anykščių vaikų lopšelis - darželis "Spindulėlis"


Anykščių vaikų lopšelis - darželis "Spindulėlis"

Smėlio 9, Anykščiai

Anykščių rajonas

Grupėse pedagogai organizuos edukacines valandėles, kurių metu vaikams aiškins, kas yra patyčios, kaip jų išvengti . Vaikai dalyvaus kūrybinėje akcijoje "Mes visi skirtingi", kurios metu atsiskleis kiekvieno vaiko individualumas, išskirtinumas. Bus organizuojama socialinė akcija "Mes - prieš patyčias1", kurioje dalyvaus visa lopšelio - darželio bendruomenė ir kt. veiklos.

Veiklose dalyvaus visa lopšelio - darželio bendruomenė: vaikai, jų šeimų nariai, pedagogai, administracija.