Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis


Vilniaus r. Valčiūnų vaikų lopšelis-darželis

Geležinkeliečių g. 13, Valčiūnai, Vilniaus r.

Vilniaus rajonas

Visos veiklos bus vykdomos atsižvelgiant į Jūsų pateiktą siūlomų veiklų kalendorių.

Visa lopšelio-darželio bendruomenė