Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šilutės raj. Švėkšnos Saulės gimnazija Inkaklių skyrius


Šilutės raj. Švėkšnos Saulės gimnazija Inkaklių skyrius

Ašvos g. 4, Inkakliai, Šilutės raj.

Šilutės rajonas

Veiksmo savaitė ,,Be patyčių 2018‘‘ 2018 m. kovo 19 d. (pirmadienis) – Stendas ,, Būk draugiškas‘‘. Mokyklos stende bus patalpinti apipavidalinti plakatėliai. Vienuose plakatėliuose bus surašytos įžymių žmonių mintys apie draugystę, jos prasmę ir reikšmę žmonių tarpusavio santykiams. Kituose plakatėliuose atsispindės vaikų ir jų tėvų mintys apie draugystę, jos naudą vaikų bendravime ir bendradarbiavime; patyčias ir neigiamas jų pasekmes. Visi kartu apibendrinsime pateiktą medžiagą stende. 2018 m. kovo 20 d.(antradienis) – Video medžiaga. Žiūrėsime video medžiagą apie patyčias, konfliktines situacijas vaikų tarpe ir jų sprendimo būdus. Pakalbėsime apie video medžiagą, padarysime kartu išvadas apie tai, ko pasimokėme, kaip konfliktinių situacijų buvo galima išvengti ir kaip padėti nuskriaustajam. Prisiminsime, kokie neigiami poelgiai buvo pastebėti mūsų mokykloje vaikų tarpe, kokios priežastys tai iššaukė, kokios pasekmės, kokie sprendimo būdai buvo priimti. 2018 m. kovo 21 d.(trečiadienis) – Talismanas ,,Akmenėlis ieško draugo‘‘. Dailės pamokėlės metu visi vaikai pieš ant akmenėlio su flomasteriais šypsenėles. Kiekvienas vaikas gaus po tokį akmenėlį, kuris bus tarsi talismanas. Pasiaiškinsime kartu su vaikais dailės pamokėlės pagrindinį tikslą ir akmenėlio su šypsenėle paskirtį. Jį vaikai nešiosis kuprinėj kiekvieną dieną. Akmenėlis primins vaikui, kad, patekus į nemalonią konfliktinę situaciją vieno draugo ar draugų tarpe, pirmiausia reikia nusišypsoti ir ieškoti taikių sprendimo būdų. 2018 m. kovo 22 d.(ketvirtadienis) – Draugystės šokiai. Mokyklos salėje visi kartu šoksime lietuvių liaudies šokius ,,Oira‘‘ ir ,,Draugystės ratelis‘‘. Šoks mūsų mažieji poroje po du ir visi kartu bendrą ratelį. Įsilies visi kartu į muzikos garsus, ritmingai eis rateliu, kartu trepsės kojomis, plos rankomis, atliks prisiglaudimo vienas prie kito judesius. Šokiai labiau suartins vaikus. 2018 m. kovo 23 d.(penktadienis) – Draugystės arbata. Susėsime prie apvalaus stalo, kuris bus papuoštas vaikų akmenukais su šypsenėlėmis, skanausime žolelių arbatos, vaišinsimės sumuštiniais. Aptarsime visos veiksmo savaitės ,,Be patyčių 2018‘‘ veiklą. Kiekvienas vaikas išsakys savo nuomonę apie įvairios veiklos naudą savaitės bėgyje, atskleis savo stipriąsias puses, pastebėjimus draugų atžvilgiu, įvertins savo ir kitų vaikų indėlį siekiant bendro tikslo – užbėgti patyčioms už akių.

Mokyklos bendruomenės nariai.