Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis


Kelmės r. Tytuvėnų vaikų lopšelis-darželis

Taikos 1, Tytuvėnai, Kelmės r.

Kelmės rajonas

Veiklos vyks kovo 23-27 d. išskyrus 24 d. Bus organizuojamos rytinės valandėlės ,,Paspausk draugui ranką“, Tarpusavio pagarba“. Parodėlės ..Stop patyčioms“, ,,Atvirukas draugui“. Vaidinimai: ,,Voveriukų“ gr. vaidinimas ,,Kiškis ir lapė“; ,,Zuikučių“ gr. vaidinimas ,,Murzinas paršiukas“; ,,Pelėdžiukų“ gr. vaidinimas ,,Kaip šuo draugo ieškojo“. Bendra nuotrauka – flasmobas ,,Šypsenėlė“. Per šias veiklas bus gvildenamos draugystės, pagalbos vieni kitiems temos. Vaikai mokysis spręsti problemas, sužinos kas yra patyčios.

Veiklose dalyvaus ugdytiniai, tėveliai, pedagogai ir kiti įstaigos bendruomenės nariai.