Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ĄŽUOLIUKAS"


VISAGINO VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ĄŽUOLIUKAS"

Sedulinos alėja 51, Visaginas

Visagino savivaldybė

Bendra savaitės tema grupėse - "Nusišypsok draugui ir būk laimingas". "Geri žodžiai ir palinkėjimai" - stendai grupėse, kuriuose priklijuojami vaikų, tėvų, pedagogų ir kitų darbuotojų palinkėjimai. "Draugystės dėlionė" - kuria vaikai. Švelnukas ir Spygliukas aplanko visų grupių vaikus - tariasi, kaip padėti draugui. Zipio draugų valandėlė jaunesniems draugams. "Laika kartu" valandėlė su jaunesniais draugais. Tradicinė "Draugystės diena" visose grupėse.

Veikloje dalyvaus visa lopšelio-darželio bendruomenė