Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija


Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazija

Daržų g. 1, Rietavas

Rietavo savivaldybė

Kurti video filmus patyčių tema. (I-IV g. kl.) Vesti klasės valandėles "Patyčios gali liautis". (1-4 ir 5-8 kl.) Pristatyti tyrimo "Patyčių paplitimas gimnazijoje" duomenis gimnazijos bendruomenei.

Gimnazijos bendruomenė: mokiniai, tėvai, mokytojai.