Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Rietavo Lauryno Ivinskio gimanzija


Rietavo Lauryno Ivinskio gimanzija

Daržų g. 1, Rietavas

Rietavo savivaldybė

1. Spalvotos dienos. Kiekvieną savaitės dieną gimnazijos bendruomenės nariai turės sutartos spalvos akcentą. Tikslas - ugdyti bendrumo jausmą. 2. Atsiprašymų dėžutė. Gimnazijos bendruomenės narys galės į šią dėžutę įmesti savo atsiprašymą. Tikslas - apmąstyti savo elgesį ir mokytis atsiprašyti. 3. Lankstinukų dalijimas miestelyje. Tikslas - skleisti informaciją, kaip reaguoti į patyčių atvejus.

Veiklose dalyvaus Rietavo Lauryno Ivinskio gimnazijos bendruomenės nariai.