Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Biržų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas"


Biržų lopšelis - darželis "Ąžuoliukas"

Sąjungos g. 11, Biržai

Biržų rajonas

Planuojamos veiklos pagal pateiktas rekomendacijas. Pokalbiai, žaidimai, situacijų modeliavimas, vaikų kūrybiniai darbai, baigiamasis renginys - knygos kūrimas "Mes gyvename Draugystės šalyje". Informacija tėvams informaciniuose stenduose ir įstaigos internetinėje svetainėje apie patyčių prevenciją.

Visų grupių ugdytiniai, pedagogai, kiti darbuotojai, tėvai