Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla/mokylos bendrabutis


Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės paslaugų ir verslo mokykla/mokylos bendrabutis

Klaipėdos-146, Panevėžys

Panevėžio miestas

Savaitės veiklos: 1. Mokyklos bendrabučio informaciniuose stenduose bus patalpinta medžiaga apie patyčias, pagalbos teikimą patyčių ar smurto atveju. 2. Pokalbiai-diskusijos su mokiniais , gyvenančiais mokyklos bendrabutyje temomis: „Kiekvienas gali sustabdyti patyčias”; „Kaip atpažinti patyčias?”. 3. Filmų patyčių prevencijos tema peržiūra (aptarimas) mokyklos bibliotekoje. 4. Kolektyvinis lankstinuko gaminimas „Aš ir mano draugai”. 5. Apvalaus stalo diskusija (aptarti veiksmo savaitės rezultatus).

Bendrabučio auklėtoja - Raimonda Pečiukienė, bendrabučio auklėtoja - Jūratė Kiaunienė, mokyklos bibliotekos vedėja - Birutė Lelienė, mokyklos psichologas - Arnoldas Jasiūnas