Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno m. lopšelis-darželis ,,Svirnelis"


Kauno m. lopšelis-darželis ,,Svirnelis"

St, Lozoraičio g. 24, Kaunas

Kauno miestas

Pedagogai kartu su ugdytiniais veiklų metu aptars draugystės ir bendravimo temas: skaitys, aiškinsis kūrinėlius, žiūrės, aptarinės animacinius filmukus, žais žaidimus, svečiuosis vieni pas kitus... Ugdytiniai grupėse kurs ,,Draugystės knygeles‘‘, kuriose perteiks savo patirtas emocijas, pamąstymus, gyvenimišką patirtį, įgytas žinias. Organizuosime pagamintų knygelių parodėlę. Tėveliams bus paruošta stendinė medžiaga apie patyčių prevenciją darželyje.

Ugdytiniai, pedagogai, tėvai.