Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio ,,Vyturio" progimnazija


Panevėžio ,,Vyturio" progimnazija

Vasario 16-osios g. 40, Panevėžys

Panevėžio miestas

Mokykloje bus įkurta draugų siena, prie kurios Mokinių taryba fotografuos draugus, kurių nuotraukas demonstruosime I a. fojė, dideliu formatu, per multimediją. Vyks integruotos dorinio ugdymo pamokos, kurių metu bus kuriama draugystės knyga. Kiekvieno dalyko mokytojai, klasių vadovai atsižvelgę į siūlomų veiklų kalendorių, organizuos dalykui tinkančios trukmės teminę veiklą. Bus demonstruojama fotografo E. Krikščiūno paroda apie toleranciją ir numatyti jos pristatymai bei diskusijos kiekvienoje klasėje. Mažuosius mokinius aplankys šuniukas Amsius. Vyks direktorės arbatėlė tema ,,Kaip išsikeltas socialinės kompetencijos uždavinys galėtų padėti mažinti patyčias". Tėvų klubo metu bus diskutuojama tema ,,Patyčios. Kaip padėti vaikui".

Mokiniai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai