Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis


Vilniaus r. Maišiagalos vaikų lopšelis-darželis

Kiemelių g. 7A, Maišiagala

Vilniaus rajonas

Akcija ,,Veiksmo savaitė be patyčių 2018" bus vykdoma pagal Vaiko gerovės komisijos pritartą veiklų kalendorių. Pirmadienis. Grupių taisyklių kūrimas. Kiekviena vaikų grupė susikurs savo grupės pageidautino draugiško elgesio ir nepageidautino elgesio taisykles. Labai svarbu, kad vaikai patys aktyviai dalyvautų šių taisyklių kūrime. Antradienis. Pranešimas ,,Patyčios. Patyčių prevencija ikimokyklinio ugdymo įstaigoje“. Socialinė pedagogė pristatys lopšelio-darželio pedagogams ir techninio personalo darbuotojams pranešimą apie patyčias ir jų prevenciją. Trečiadienis. Edukacinis užsiėmimas vaikams gerumo, draugystės tema. Ikimokyklinio amžiaus vaikai dalyvaus edukaciniame užsiėmime VKEM filialo Kunigo Prelato Juzefo Obrembskio muziejuje Maišiagaloje. Ketvirtadienis. Piešinių paroda grupėse ,,Mano draugas“. Vaikai įvairiomis priemonėmis nupieš savo draugą ir apie jį trumpai papasakos savo grupės draugams. Penktadienis. ,,Žaislų diena“. Vaikai iš namų į grupę atsineš po vieną savo mėgstamą žaislą ir mokysis juo dalintis su kitais grupės draugais. Visi bendruomenės nariai nuo pirmadienio iki penktadienio segės emblemas ,,Be patyčių“. Visą savaitę vaikų grupėse ugdomųjų veiklų metu bus ugdomas vaikų pakantumas kitiems, kalbama draugystės tema, su vaikais analizuojami įvairūs patyčių atvejai ir t.t. Vaikų grupėse tėvams bus parengti stendiniai pranešimai apie patyčias.

Visa lopšelio-darželio bendruomenė.