Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centras


Panevėžio "Šviesos" specialiojo ugdymo centras

Kranto 18, Panevėžys

Panevėžio miestas

Integruotos pamokos "Laiškas draugui". Visi centro mokiniai, su mokytojų pagalba, turės galimybę parašyti draugui laišką ar sveikinimo atviruką. Veiks paštas. Laiškų dalijimo ir dalijimosi įspūdžiais renginys. Edukacinės veiklos , bendradarbiaujant su kitomis institucijomis (meninės, kūrybinės veiklos, siekiant nagrinėti patyčių problemas, prevencija) Renginys "Draugystės receptas" Animacijos pagalba bus analizuojama patyčių prevencija lavinamųjų klasių mokiniams.

Centro mokiniai; Bendradarbiavimo partneriai: Panevėžio Kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų pagrindinės mokyklos mokiniai ir mokytojai; Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės - Bitės vaikų ir jaunimo literatūros centras;