Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Lopšelis-darželis "Dobilas"


Lopšelis-darželis "Dobilas"

J. Bielinio 16A, Panevėžys

Panevėžio miestas

2018-03-19 Mandagumo dienelė Pokalbio metu išsiaiškins, kodėl reikia būti mandagiems. Prisimins mandagumo abėcėlę. Įtvirtins mandagumo žodžius žaisdami žaidimus: 'Parduotuvė', "Einu į svečius", Parašys ant kortelių mandagumo žodžius "Prašau", "atsiprašau", "Ačiū", "Laba diena", "Viso gero" ir kt Šiuos žodžius pakabins matomoje vietoje. 2018-03-20 Draugiškumo dienelė Pokalbio metu išiaiškins, kas geriausias kiekvieno vaiko draugas i kodėl su juo draugauja. Apibūdis draugo išvaizdą bei elgesį. Nupieš geriausio draugo portretą. Bus surengta piešinių paroda "Mano geriausias draugas". Žais žaidimą "Draugystės ratelis" – ant popieriaus lapo surašys vaikų vardus ir rodyklėmis parodys, kas su kuo draugauja. 2018-03-21 Žaidimų dienelė Vyresni vaikai apsilankys pas mažuosius draugus. Kartu žais, šoks, dainuos, deklamuos. Vyresnis ir mažesnis draugas kartu aplikuos draugystės gėlę. 2018-03-22 Gražių žodžių dienelė Pokalbio metu išsiaiškins, kad žodžiu galima sutaikyti žmones, bet galima juos ir išskirti, skelbti meilę, neapykantą. Pasimokys sakyti vienas kitam gražius, malonius žodžius. Surašys gražius lapus ant popieriaus lapų, kūrybiškai papuoš šiuos žodžius. Pasigamins "Gražių žodžių" knygą. 2018-03-23 Meilės dienelė Grupėje parengs nuotraukų parodėlę "Mano mylimiausi žmonės". Nuotraukas parodėlei vaikai parinks kartu su tėveliais. Nupieš širdelę, papuoš ją, užrašys, kam ji skirta. Pakabins širdeles lauke ant medžio šakų. augins meilės medį.

Lopšelio-darželio "Dobilas" bendruomenė: vaikai, tėvai, darbuotojai.