Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA


KAUNO RAJONO ŠVIETIMO CENTRO PEDAGOGINĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA

Saulės g. 12, Kaunas

Kauno rajonas

Kauno rajono ugdymo įstaigų švietimo pagalbos specialistai (psichologai, socialiniai pedagogai, specialieji pedagogai, logopedai) organizuoja bendradarbiavimo akciją „AŠ + TU = MES”, kuria siekiama atkreipti visuomenės dėmesį į darnių tarpusavio santykių, pagarbos vienas kitam stiprinimą. Šia akcija Kauno rajono švietimo pagalbos specialistai siekia prisijungti prie kitų Kauno rajono ugdymo įstaigose vyksiančių veiklų ir skleisti idėją „Veiksmo savaitė BE PATYČIŲ 2018“ Kauno rajono bendruomenei. 1. Ikimokyklinės, priešmokyklinės grupės Vaikai gamina “Draugystės veidukus” ir dovanoja kitiems vaikams. Padovanoję veidukus, draugiškai apsikabina ir jeigu nori pasako palinkėjimą draugui. Priemonės: kietesnio popieriaus skrituliai, ant kurių vaikai pieš veidukus; iešmeliai/pagaliukai/šiaudeliai veidukams priklijuoti. 2. 1 - 4 klasių mokiniai Praktinė užduotis su vaikais – „Penki pirštai, penkios savybės“, kurios tikslas yra savo savybes ir talentus pamatyti kitų akimis. Veiklos aprašymas: Suformuojamos ir rateliais prie stalų susodinamos grupės po 5 dalyvius. Jų prašoma ant lapo padėti ir apibrėžti savo ranką (išskėstais pirštais). Lape dalyvis taip pat turi užrašyti savo vardą. Po to dalyviai kviečiami ant nykščio užrašyti vieną iš savo talentų/ savybių. Tuomet prašoma perduoti savo lapą kitam, sėdinčiam kairėje dalyviui. Tada prašoma pagalvoti apie asmenį, kurio lapą/ranką dalyvis gavo ir užrašyti vieną iš jo talentų/savybių ant kito piršto. Lapo perdavimas ir savybių/talentų rašymas kartojamas tol, kol kiekvienas dalyvis gauna pilnai užpildytą savo paties lapą/ranką su jame esančiomis penkiomis savybėmis/talentais. Veiklos užbaigimui pravedama diskusija su dalyviais apie jų talentus/savybes. Lapai gali būti kabinami svarbioje dalyviams vietoje. 3. 5 - 8 klasių mokiniai Mokiniai rašo laišką, kuriame turi atsiskleisti mokinio požiurį, ką jis gali patarti kitam vaikui (galbūt draugui) iš kurio kiti tyčiojasi. Veiklos aprašymas. Mokiniams pateikiama instrukcija: prašoma nurodyti savo vardą ir pavardę; atrinkti laiškai bus kabinami ugdymo įstaigose; atrinkti laiškai turi būti atspausdinti kompiuteriu. 4. I - IV G klasių mokiniai Niko Vujičičiaus pranešimo “Patyčios turi liautis” peržiūra ir aptarimas. (nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=rshtosrazcY ) Veiklos aprašymas: kiekvienas mokinys ant lapelio užrašo, ką, jo nuomone, reiškia “būti kietam”. Lapelį perskaito ir užklijuoja ant lentos. Visi kartu pažiūri pranešimą. Ir tada dar kartą kiekvienas mokinys ant kitos spalvos lapelių užrašo, ką dabar, jo nuomone, reiškia “būti iš tiesų kietam”. Diskutuojama ar pasikeitė moksleivių nuomonė apie “buvimą kietu”. Kam reikia daugiau drąsos: tyčiotis iš kitų ar užstoti tą, iš kurio tyčiojamasi ir stabdyti patyčias?

Šią akciją organizuoja ir įgyvendina Kauno rajono švietimo centro pedagoginės psichologinės tarnybos ir Kauno rajono švietimo pagalbos mokiniui specialistai ( psichologai, socialiniai pedagogai, logopedai, specialieji pedagogai).