Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Všį Pal.J.Matulaičio socialinis centras


Všį Pal.J.Matulaičio socialinis centras

J. Matulaičio a. 3, Vilnius 05111

Vilniaus miestas

Pal.J.Matulaičio socialinis centras kartu su teritorijoje esančiomis mokyklomis stiprina bendradarbiavimą ir dalinasi gerąja patirtimi, patyčių prevencijos metodais. Numatytos veiklos: Taikos progimnazijoje užsiėmimai 6 klasės mokiniams patyčių tema. Pal.J.Matulaičio darbuotojai (soc. darbuotoja ir psichologas) ves po 1,5 val. užsiėmimus kiekvienai klasei ir planuojamas pabaigos renginys. Užsiėmimai grįsti patirtiniu mokymosi metodais, centre - vaikų refleksija, jų emocijos.

Pal.J.Matulaičio socialinis centras, Vilniaus Taikos progimnazija, kitos teritorijoje esančios mokyklos.