Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "ATŽALĖLĖ"


KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS "ATŽALĖLĖ"

K. DONELAIČIO 9A, KAUNAS

Kauno miestas

SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2018 "ESU DRAUGAS VISUR IR VISADA" TIKSLAS. Ugdyti pozityvius vaikų bendravimo gebėjimus, gerinant bendrą emocinę vaiko savijautą, skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius. 03.19 Bendras ryto ratas "Kartu". Veiklos vyksta susijungus dviem grupėms. Savaitės BE PATYČIŲ 2018 pristatymas, kurios metu vaikai diskutuoja apie draugystę, toleranciją, patyčias, kuria Draugo priesaiką, mokosi kartu atlikti užduotis, kūrybinius darbus. 03.20 "Į svečius". Pirmą dienos dalį (po pusryčių iki pietų) visi darželio vaikai keliauja į kitas grupes (išrinkta burtų keliu). Auklėtojos lieka savo grupėse ir pasitinka naujus vaikus: supažindina su grupe, taisyklėmis, priemonėmis, praveda veiklą, žaidžia. Vaikai gamina dovanėles-siurprizus ir jas palieka tos grupės vaikams. 03.21 "Atviros durys". Pirmą dienos dalį (po pusryčių iki pietų) keturiose darželio grupėse vyresnieji vaikai (nuo 3 m.) savarankiškai, o jaunesnieji vaikai (iki 3 m.) su savo auklėtojomis laisvai juda, žaidžia, veikia grupių auklėtojų organizuotose veiklose. 03.22 Pramoga, skirta Žemės dienai „Sveikiname Žemę“. Visa darželio bendruomenė draugiškai švenčia Žemės dieną. 03.23 "Draugiškas paštas". Visa bendruomenė rašo, piešia linkėjimus draugams, kolegoms, Žemei ir kam tik sugalvoja. Linkėjimus siunčia į "Draugišką pašą" (specialiai tam padarytą pašto dėžę). Vėliau visi linkėjimai eksponuojami darželio stenduose.

Kauno lopšelio-darželio "Atžalėlė" grupių "Pušaitė", "Eglaitė", "Berželis", "Klevelis", "Ąžuoliukas", "Liepaitė" ugdytiniai ir pedagogai