Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Jurbarko Antano Giedraičio - Giedriaus gimnazija


Jurbarko Antano Giedraičio - Giedriaus gimnazija

Vydūno g. 15, Jurbarkas

Jurbarko rajonas

Planuojame šias veiklas: - Emblemos "Savaitė be patyčių" sukūrimas ir jos dalinimas gimnazijos bendruomenės nariams. - Knygų skirtukų gamyba per dailės pamokas. Kiekvienas skirtukas bus savitas ir originalus, su Savaitės be patyčių simbolika. Jie taip pat bus padalinti gimnazijos bendruomenei. - Vieną dieną, per ilgąsias pertraukas prie mokytojų kambario koncertuos mokiniai, (mintis kaip turiningai praleisti laiką pertraukų metu). - Informacijos stende parengimas "Veiksmo savaitė be patyčių 2018". - Šios veiksmo savaitės dorinio ugdymo (etikos) pamokos bus skirtos filmo "Gerumo stebuklas" peržiūrai, aptarimui ir diskusijoms. - 16d. gimnazijoje pertraukų metu veiks "Draugystės arbatinė" (dalinama arbata gimnazijos bendruomenei). - Visą savaitę klasių valandėlėse vyks prevenciniai pokalbiai, diskusija su policijos pareigūnu ir socialinėmis pedagogėmis..

Gimnazijos bendruomenė