Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

KAUNO RAJONO GARLIAVOS JUOZO LUKSOS GIMNAZIJA


KAUNO RAJONO GARLIAVOS JUOZO LUKSOS GIMNAZIJA

S.Lozoraicio g. 13, Garliava

Kauno rajonas

- „Veiksmo savaitės be patyčių 2018“ renginių pristatymas gimnazijos bendruomenei, informacijos viešinimas gimnazijos tinklapyje bei II aukšto foje; - Akcija „Pasiimk šypseną“, "Labas rytas", "Išmatuokime emocijas prieš ir po pamokų" ; - Integruotos tikybos ir etikos pamokos I kl. mokiniams „Socialinių-emocinių kompetencijų ugdymas“ ; - Kauno r. pagalbos mokiniui specialistų akcija „AŠ+TU=MES”. Filmo peržiūra „Ką reiškia būti „kietu“?“. Niko Vujičičiaus filmo „Patyčios turi baigtis“ peržiūra ir diskusija su I-IV kl. mokiniais, mokytojais ir/ar klasių vadovais; - Forumo teatras „Susipažinkime vieni su kitais“. Sveikatingumo diena, skirta gimnazijos bendruomenei: - Po 2 ir 3 pamokų posėdžių salėje – šaškių turnyras; - Po 4 pamokų sporto salėje – mokytojų mini golfas. - III kl. mokiniams protų mūšis „Lytiškumas“ ir apdovanojimai. Informacijos apie veiksmo savaitę sklaida gimnazijos internetinėje svetainėje, Kauno rajono savivaldybės, „Be patyčių“ svetainėse. - „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ 2018“ refleksija su darbo grupės nariais.

VGK nariai, gimnazijos bendruomene, Kauno r. pagalbos mokiniui specialistai