Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šilutės lopšelis-darželis "Pušelė"


Šilutės lopšelis-darželis "Pušelė"

Miško g. 8, Šilutė

Šilutės rajonas

VEIKSMO SAVAITĖ BE PATYČIŲ 2018 Tikslas: ugdant pozityvius vaikų bendravimo ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms, gerinant bendrą emocinę vaikų savijautą ir skatinant pagarbius ir draugiškus vaikų tarpusavio ir vaikų bei suaugusiųjų santykius. Uždaviniai: - supažindinti vaikus su patyčių samprata; - formuoti teigiamą nuostatą į patyčias darželyje; - veiklos metu mokytis atpažinti patyčias; - per meninę veiklą gvildenti draugystės ir bendravimo temas; - siekti geresnių tarpusavio santykių darželyje. Planuojamos veiklos: Kovo 19 d. – Ryto ratas grupėse „Be patyčių“ tematika (Kas yra patyčios?, Kaip atpažinti patyčias?, Kaip aš jaučiuosi turėdamas draugą?, Kas mane skaudina?). Čiauškučių“ ir „Svajoklių“ gr. ugdytinių sportinės estafetės „Su draugu sportuot smagu“. Kovo 20 d. – Renginiai, skirti Žemės dienai. Kovo 21 d. - Ryto ratas grupėse „Be patyčių“ tematika. Animacinių filmukų žiūrėjimas („Visi skirtingi, visi Lygūs“, „Obuolys“, „Lazdelė gelbėtoja“, „Gyvenkime draugiškai“). Piešinių kūrimas draugystės tematika. Kovo 22 d. - Ryto ratas grupėse „Be patyčių“ tematika. Balionų puošyba užrašant patarlę apie draugystę. Kovo 23 d. - Ryto ratas grupėse „Be patyčių“ tematika. Baigiamasis renginys „Aš ir tu – draugaukime visi kartu“. Vaidinimas „Avinėlis Beragėlis“ – vaidins „Svajoklių“ grupės vaikai.

Lopšelio-darželio bendruomenė.