Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Daugų Vlado Mirono gimnazija


Daugų Vlado Mirono gimnazija

Pergalės g. 2, Daugai

Alytaus rajonas

Klasės valandėlės skirtos patyčių atpažinimui ir jų prevencijai, anoniminis pasitikėjimo paštas, informacijos apie patyčias, jų pasekmes talpinimas į gimnazijos televizorių, gerumo medžio kūrimas pradinėse klasėse, dalyvavimas skelbiamuose konkursuose.

1-8, I-II G klasės, mokinių taryba, klasių vadovai, švietimo pagalbos specialistai.