Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla


Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla

M.Valančiaus g. 1, 69443 Kazlų Rūda

Kazlų Rūdos savivaldybė

Kazlų Rūdos Prano Dovydaičio pagrindinė mokykla Savaitė be patyčių 2018 Renginių planas 1. Kazlų Rūdos policijos komisariato specialistės paskaitos 5- 6 klasių mokiniams „Patyčios, jų pasekmės bei atsakomybė už jas“. 2. Informacinio pobūdžio filmų apie patyčias peržiūra ir aptarimas 5 – 10 klasių valandėlių metu. 3. Psichiatro L.. Slušnio straipsnio apie patyčias pateikimas tėvams elektroniniame dienyne.

Mokyklos bendruomenė, policijos komisariato specialistė