Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Telšių Naujamiesčio mokykla


Telšių Naujamiesčio mokykla

P.Cvirkos 2A, Telšiai

Telšių rajonas

Organizuojamos išvykos, planuojamos klasės valandėlės 5-10 klasėse patyčių prevencijos temomis. Filmų patyčių prevencijos temomis stebėjimas ir aptarimas. Aktyvios muzikinės pertraukos lauke ar sporto salėje. Įvairios bendros kūrybinės veiklos. Anketinė mokinių apklausa, lankstinukų tėvams ir mokiniams dalinimas.

1-10, socialinių įgūdžių klasių mokiniai, tėvai, mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, kiti darbuotojai., Telšių l/d "Saulutė" bendruomenė.