Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija


Vilniaus r. Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos gimnazija

Mokyklos g. 20, Juodšiliai

Vilniaus rajonas

Pirmą dieną bus parengtas ir pristatytas gimnazijos bendruomenei stendas "STOP patyčioms, agresijai ir smurtui gimnazijoje", vyks parašų rinkimas prieš patyčias. Kitos dienos - draugystės, gerumo. mandagumo, šypsenos, geros nuotaikos ir gerų linkėjimų, apsikabinimų ir šiltų žodžių.. Vyks klasės valandėlės tema "Ką galiu padaryti, kad mokiniams mano klasėje būtų geriau?', filmų apie patyčias, agresiją, smurtą ir jų prevenciją peržiūra ir aptarimas, plakatų apie draugystę piešimas ir paroda, vyresniųjų klasių mokiniai praves pradinių klasių mokiniams užsiėmimus patyčių prevencijos tema.

Visa gimnazijos bendruomenė