Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Birštono vaikų lopšelis -darželis ,,Vyturėlis"


Birštono vaikų lopšelis -darželis ,,Vyturėlis"

Vilniaus g. 14 Birštonas

Birštono savivaldybė

1. Stendinių pranešimų paroda ,,Mes draugai" (vyks 03 23 d. pasibaigus savaitės veikloms Be patyčių 2018) 2. Rytmetis ,,Mes draugai" 03. 22 d. dalyvauja programos ,,Zipio draugai" ugdytiniai. Organizuoja: E. Bagdonienė, B. Leonavičiūė, K. Mulerčikienė 3. Apskritojo stalo diskusija su ugdytinių tėvais (globėjais) 03. 21 d. ,,Draugystė ''organizuoja psichologė I. Žukovienė

Ugdytiniai, tėveliai, darbuotojai