Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Klaipėdos Baltijos gimnazija


Klaipėdos Baltijos gimnazija

Baltijos pr. 51, Klaipėda

Klaipėdos miestas

Dorinio ugdymo (etikos, tikybos) ir psichologijos pamokose bus žiūrima vaizdo medžiaga, analizuojama ir diskutuojama apie patyčių netoleravimą. Tolerancijos klubo nariai dalinsis su I kl. gimnazistais savo asmenine patirtimi, Gimnazistų tarybai vyks paskaita ,,Patyčios pasirinkimo reikalas“. Psichologė ir bibliotekininkė ves biblioterapinę popietę gimnazijos bendruomenei „Žodis žeidžia, žodis gydo“. Psichologė ves gimnazijos mokytojams ir mokiniams Draugystės popietę "Susipažinkime". Gimnazistų taryba organizuos judriąsias pertraukas: kvies mokinius gimnazijos foje į šokio užsiėmimus.

Į veiksmo savaitės veiklas bus įtraukti visi gimnazijos mokiniai, mokytojai, administracija. Veiklas organizuos gimnazijos specialistės: psichologė, socialinė pedagogė, klasių vadovai, Tolerancijos klubas, Gimnazistų taryba, etikos, tikybos mokytojos.