Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno r. Neveronių gimnazija


Kauno r. Neveronių gimnazija

Keramikų 98, Pabiržės km., Neveronys, Kauno r.

Kauno rajonas

Veiksmo savaitė „BE PATYČIŲ“ 2018 Veiklų planas 1) Projektas: patyčių fiksavimo iniciatyva 1-4 klasėms Iniciatyvos tikslai: 1. Pradinių klasių vaikų ir mokytojų supažindinimas su patyčių elgesiu; 2. Patyčių masto mažinimas pradinėse klasėse, teigiamų bendravimo normų formavimas; 3. Ankstyva patyčių elgesio prevencija; 4. Nuoseklus ir tęstinis patyčių elgesio fiksavimas; 5. Dažnesnis komunikavimas su tėvais, nuoseklus tėvų informavimas dėl vaikų elgesio aiškiai nurodant netinkamą elgesį; 6. Dalinimasis atsakomybe už vaiko elgesį su pačių vaiku ir jo tėvais; 7. Sistemos nukreiptos prieš nepageidaujamą elgesį mokykloje stiprinimas. 2) Patyčių prevencijos užsiėmimai 1-4 klasėms 1-2 klasių mokiniams teikiama psichoedukacija patyčių tema, klasėje sudaromas susitarimas nesityčioti. Susitarime įrašomos vaikų mintys, ką jie galėtų daryti, ir kur kreiptis pastebėję ar patyrę patyčias. Naudojamas „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ 2018 Kauno r. ugdymo įstaigos veiklos apraše pateiktas užsiėmimas – „Draugystės veidukai“. 3-4 klasių mokiniams teikiama psichoedukacija patyčių tema, klasėje sudaromas susitarimas nesityčioti. Susitarime įrašomos vaikų mintys, ką jie galėtų daryti, ir kur kreiptis pastebėję ar patyrę patyčias. Naudojamas „Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ“ 2018 Kauno r. ugdymo įstaigos veiklos apraše pateiktas užsiėmimas – „Penki pirštai, penkios savybės“. Užsiėmimus veda klasių vadovai, socialinis pedagogas ir mokyklos psichologas. 3) Patyčių psichoedukacija ir patyčių paplitimo mokykloje tyrimas 5-8 ir I-II gim. klasėse Mokiniams yra vedama psichoedukacija „Kas yra patyčios?“, diskutuojama kokių formų (fizinės, verbalinės, socialinės) patyčias vaikai pastebi bei patiria dažniausiai. Įsitikinus, kad mokiniai geba identifikuoti patyčių elgesį, jiems yra pateikiami „Vaikų linijos“ patyčių paplitimo klausimynai. Klasėse sudaroma klasės sutartis dėl elgesio be patyčių. Sutartyje aprašoma ką vaikų nuomone jie gali daryti ir kur kreiptis pastebėję patyčias. Veiklas veda: mokyklos psichologas, socialinis pedagogas, klasės vadovai. 4) Emocijų valdymo pristatymas ir diskusija 5-8 ir I-IV gim. klasėms Mokiniams yra pristatoma kas yra emocijos, kaip jos kyla ir kaip veikia žmogų bei jo aplinką. Mokiniai informuojami ką gali daryti, kad geriau reikštų savo jausmus. Aptariami jausmų raišką apsukinantys veiksniai. Pateikus prezentaciją, mokiniai kviečiami diskusijai. Ieškoma sąsajų tarp netaisyklingos jausmų raiškos ir patyčių elgesio. Pristatymą ir diskusiją rengia ir atlieka mokyklos psichologė. 5) Patyčių paplitimo mokykloje tyrimo 5-8 ir I-II gim. klasėse apibendrinimo ir rekomendacijų pristatymas mokyklos bendruomenei. Su patyčių tyrimo rezultatais ir rekomendacijomis supažindinami: mokyklos direktorė, mokytojai bei mokyklos administracija. Svarbiausia informacija apibendrintai mokyklos tinklapyje pateikiama mokiniams ir jų tėvams.

1-8, I-IV klasių mokiniai, klasių vadovai, psichologė, socialinė pedagogė