Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Šilalės suaugusiųjų mokykla


Šilalės suaugusiųjų mokykla

J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė

Šilalės rajonas

Pirma diena - lankstinukų gamyba. Antra diena - patyčių situacijų aptarimas ir analizavimas. Trečia diena - patyčių situacijų įgyvendinimas. Pateikiamos situacijos suvaidinimas įsijaučiant į besityčiojančiojo vaidmenį ir to, iš kurio tyčiojamasi. Ketvirta diena - socialinių reklamų peržiūra ir aptarimas. Penkta diena - filmo žiūrėjimas ir aptarimas. Visos veiklų savaitės apibendrinimas ir užbaigimas.

6-10 jaunimo klasių ir specialiųjų klasių mokiniai.