Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno pedagogų kvalifikacijos centras


Kauno pedagogų kvalifikacijos centras

Vytauto pr. 44, Kaunas

Kauno miestas

Seminaras ikimokyklinio ugdymo mokytojams, vadovams, pagalbos vaikui specialistams „Smurto (patyčių) ir konfliktų samprata ikimokyklinėje įstaigoje bei sprendimo galimybės“. Seminaras ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojams, pagalbos vaikui specialistams „Savižudybių rizikos atpažinimo, įvertinimo, pagalbos teikimo moduliai“. Paskaita VGK nariams, klasių vadovams „Smurto atpažinimas, įvertinimas, pagalbos teikimo būdai“. Akcija " Dalinkimės draugyste". Laiškas mokinių tėvams " Laiku pastebėti ir teisingai reaguoti".

Ikimokyklinio, pradinio, vidurinio ugdymo mokytojai, pagalbos vaikui specialistai, vaiko gerovės komisijos nariai, klasių vadovai