Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

"Diemedžio" ugdymo centras


"Diemedžio" ugdymo centras

Šylių g. 7, Vilkėno - I km., Švėkšnos seniūnija

Šilutės rajonas

2018-03-05 – 29 Patyčių mąsto tyrimas. 6-9 klasės. Bus taikoma anketinė apklausa, siekiant išsiaiškinti mokinių patiriamas patyčių formas Centre ir numatyti prevencijos galimybes. Vyks rezultatų apibendrinimas ir pristatymas pedagoginei bendruomenei. Atsakinga Psichologė A. Giržadienė 2018-03-19 – 23 Paskaita „Rizikingas elgesys. Apsaugok save“ . 1-6 gr. mokiniai. Vyks socialinių ir emocinių mokinių kompetencijų: savęs pažinimo, empatijos, problemų ir konfliktų sprendimo, pykčio valdymo, streso įveikimo, bendravimo ir bendradarbiavimo ir kt. ugdymas. Psichologė A. Giržadienė 2018-03-22 Klasės valandėlės patyčių prevencijos tema organizavimas ir įgyvendinimas „Bendraamžių spaudimas“, „Skundimas ar pagalbos prašymas“. 6 b klasė. Darbas grupėje. Praktinių užsiėmimų metu bus diskutuojama koks turėtų būti tikras draugas, kaip atsispirti neigiamai bendraamžių įtakai, bus mokomasi sakyti komplimentą draugui. Auklėtojos V. Uselienė, S. Brazienė 2018-03-20–27 „Savikontrolės įgūdžių lavinimas“. 1-6 gr. mokiniai. Darbas grupėse. Bus stiprinamas mokinių saugumo, pasitikėjimo savimi, savigarbos, mokėjimo sugyventi su kitais jausmas. Psichologė A. Giržadienė 2018-03-20 Plakato „Patyčios ne mums!“ kūrimas. 6 b, 7 b klasės. Darbas grupėse. Vyks plakatų, pamokančių šūkių kūrimas ir iliustravimas. Bus surengta kūrybinių darbų parodėlė. Socialinė pedagogė A. Norvilienė 2018-03-19–25 „Nebūk dygus. Būk atlaidus“. 1-6 gr. mokiniai. Dailės terapijos užsiėmimai, kurių metu mokiniai mokysis suprasti savo ir kitų nuotaikas, mokysis identifikuotis su kitais ir suprasti pasaulį jų akimis. Bus surengta kūrybinių piešinių parodėlė. Psichologė A. Giržadienė, grupių auklėtojai 2018-03-19–21 „Draugystės oazė“. 4-9 klasių konsultaciniai mokiniai. Vyks meninė-kūrybinė veikla, kurios metu bus puošiamas medis kap draugystės ir vienybės simbolis. Spec. pedagogė-logopedė A. Pielikienė 2018-03-19 Žaidimas „Mandagumo ženklai“ . 6 b. klasė. Pieš, aiškinsis simbolių reikšmę bendravimui, pozityvių santykių kūrimui. Auklėtojos V. Uselienė, S. Brazienė. 2018-03-21-28 Akcija „Savaitė be patyčių – apsikabinkime!“ 6 b klasė. Akcijos metu mokiniai mokysis atlaidumo, pagarbaus ir draugiško bendravimo, ugdysis tolerancijos įgūdžius, gamins skiriamąjį lipduką „Apsikabinkime“. Auklėtojos V. Uselienė, S. Brazienė 2018-03-24 Diskusija „Gyvenkime be patyčių“. 4 gr. mokiniai. Vyks pokalbis apie pagarbų elgesį su kitu, aiškinsis kaip jaučiasi skriaudžiamas žmogus, kokias patiria emocijas ir kaip draugui pagelbėti susidūrus su patyčių reiškiniu. Auklėtojas M. Nogaitis 2018-03-19–25 Stendo „Patyčioms – Ne!“ kūrimas. 5 gr. mokiniai. Stende bus talpinama pačių mokinių piešta medžiaga apie patyčių žalą, pagalbos būdus. Stendas bus eksponuojamas IV a. gyvenamosiose patalpose. Auklėtoja E. Paulauskienė 2018-03-19–25 „Kreivų veidrodžių karalystėje“. 3 gr., 6 gr. mokiniai. Vyks kūrybinio ugdymo užsiėmimai, kurių metu mokiniai naudodami menines raiškos priemones bandys perteikti jausmus, nuotaiką, kurti personažus. Vyks fotosesija. Auklėtojos D. Behm, R. Eidukienė 2018-03-25 „Flashmob“ – visos mokyklos mokinių ir pedagogų bendra nuotrauka iš aukštai. Mokyklos bendruomenė. Bus skatinamas bendrumo jausmas, teigiamos emocijos, ugdomos bendrosios mokinių ir mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų kompetencijos. Audiovizualinio meno būrelio vadovas J. Girskis, socialiniai pedagogai

Veiklose dalyvaus 6-9 klasių mokiniai, mokytojai, grupių auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo ugdymo būrelių vadovai, kt. mokyklos darbuotojai.