Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Kauno Raj. Garliavos Jonučių Progimnazija


Kauno Raj. Garliavos Jonučių Progimnazija

Vasario 16-osios g. 8, Garliava, Kauno r.

Kauno rajonas

Organizuojamas šaškių, šachmatų turnyras "Sportas geriau už patyčias" atsakingos mokytojos D.Kisielienė, D. Kuojienė ir Mokinių tarybos nariai. Rengiama virtuali knygų paroda mokyklos bibliotekos tinklaraštyje"Gyvenkime draugiškai" atsakinga bibliotekos vedėja R. Sakalauskienė. Vedami užsiėmimai 5-7 klasių mokiniams "Elektroninės patyčios. Ar žinai, kaip jas sustabdyti ?" atsakingos mokytojos V. Gedvilienė ir L. Gaižutienė. Vykdoma bendradarbiavimo akcija "Aš + Tu = Mes" , kurios metu bus vedami užsiėmimai 3-4 klasių mokiniams "Penki pirštai, penkios savybės" atsakingos socialinė pedagogė L.Skopienė, psichologė Agnė Markauskienė ir spec. pedagogė V.Miliauskienė. 5-8 klasių mokiniai rašys draugui laišką kuris patiria patyčias. Taip pat vyresnių klasių (5-8 klasių) mokiniai ves užsiėmimus ( 1-4 klasių) mokiniams draugystės temomis, Bus šokama, žiūrimi filmai, rengiamos viktorinos, piešiami draugystės piešiniai, skaitomos pasakos, žaidžiami žaidimai kurie skatins draugystę, bendravimą, bendradarbiavimą tarp mokinių. Į veiklas įsijungs ir gimnazistai pravesdami "Draugystės pamokas" bei žaisdami įvairius žaidimus su mažaisiais.

Veiklose dalyvauja visa mokyklos bendruomenė: mokiniai, mokytojai. Taip pat veiklas padės vykdyti pagalbos mokiniui specialistų komanda, klasių auklėtojai, mokinių tarybos nariai.