Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Pasvalio r.Pumpėnų gimnazija


Pasvalio r.Pumpėnų gimnazija

Panevėžio g.53, Pumpėnai, Pasvalio rajonas

Pasvalio rajonas

Gautų anketinės apklausos rezultatų apie patyčias gimnazijoje aptarimas su mokytojais, mokiniais, patyčių prevencija klasių valandėlių metu, mokinių užimtumas pertraukų metu (filmų demonstravimas, stalo žaidimai, sportas), užsiėmimai 7-8 klasių mokiniams su psichologe, mokinių susitikimai -diskusijos su policijos pareigūnais ,,Patyčios ir atsakomybė", informacinė medžiaga stenduose, el.dienyne ir t.t.

Mokyklos bendruomenė, Pasvalio rajono policijos komisariato darbuotojai, Pasvalio švietimo pagalbos psichologė.