Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla


Mažeikių Kalnėnų pagrindinė mokykla

Pavenčių g.3,Mažeikiai LT-89187

Mažeikių rajonas

Mokiniai pins draugystės apyrankes,jas dovanos draugams. Kursime draugystės ženkliukus,knygų skirtukus,eilėraščius," Draugystės ir gerumo knygą",eilėraščius.Vyresnių klasių mokiniai ir MA ( mokinių atstovybės) nariai pertraukų metu organizuos žaidimus bei susitikimus klasėse su jaunesniais mokiniais.Padedant mokinių tėvams kepsime draugystės pyragus ir vaišinsime kitus.Vyks diskusijos klasėse.Kursime filmą patyčių prevencijos tema,vaidinsime ir aptarsime situacijas.Žaisime stalo žaidimus,kursime mandalas bei darbelius iš molio ir popieriaus.Psichologė pateiks informacinį lankstinuką " Gyvenkime draugiškai".Socialinės pedagogės praves grupinius užsiėmimus 2-3 klasių mokiniams.Menininkė R.S. 5-8 klasių atstovams praves kūrybinį užsiėmimą" Kuriu skirtuką knygai". Mokykloje vyks talentų šou" Aš kitoks" ir konkursas " Temidė".

Priešmokyklinės grupės vaikai,1-10 klasių mokiniai,jų vadovai,dalykų mokytojai psichologė,socialinės pedagogės,mokinių tėvai,bendruomenės nariai.