Veiksmo savaitės BE PATYČIŲ dalyviai

Lopšelis-darželis "Dobilas"


Lopšelis-darželis "Dobilas"

J. Bielinio g. 16A

Panevėžio miestas

MANDAGUMO DIENELĖ 2015-03-23 Pokalbio metu išsiaiškins, kodėl reikia būti mandagiems. Prisimins mandagumo abėcėlę. Įtvirtins mandagumo žodžius žaisdami žaidimus "Parduotuvė", "Einu į svečius". Parašys ant kortelių žius "Ačiū", "Prašau", "Atsiprašau" ir kt. , pakabins juos matomoje vietoje. ŽAIDIMŲ DIENELĖ 2015-03-24 Vyresni vaikai apsilankys pas mažuosius draugus. Kartu žais, šoks, dainuos, deklamuos. Vyresnis ir mažesnis draugas kartu aplikuos "Draugystės gėlę". DRAUGIŠKUMO DIENELĖ 2015-03-25 Pokalbio metu išsiaiškins, kas geriausias kiekvieno vaiko draugas ir kodėl su juo draugauja. Apibūdins draugo išvaizdą bei elgesį. Nupieš geriausio draugo portretą. Surengs piešinių parodą "Mano geriausias draugas". Žais žaidimą "Draugystės ratelis" - ant popieriaus lapo surašys vaikų vardus ir rodyklėmis parodys, kas su kuo draugauja. GRAŽIŲ ŽODŽIŲ DIENELĖ 2015-03-26 Pokalbio metu išsiaiškins, kad žodžiu galima sutaikyti žmones, bet galima juos ir išskirti, skelbti meilę ar neapykantą. Pasimokys sakyti vienas kitam gražius, malonius žodžius. Surašys gražius žodžius ant popieriaus lapo, kūrybiškai papuoš juos. Pasigamins "Gražių žodžių knygą". MEILĖS DIENELĖ 2015-03-27 Grupėje parengs nuotraukų parodėlę "Mano mylimiausi žmonės". Nuotraukas parodėlei parinks vaikai kartu su tėveliais. Nupieš širdelę, papuoš ją, užrašys, kam ji skirta. Pakabins širdeles lauke ant medžio (augins meilės medį). Žais žaidimus, kartu su visais vaikais susikabins į "Draugystės ratelį".

Ugdytiniai, tėvai, darbuotojai.